Tandartspraktijk Appelman is aangesloten bij De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (www.knmt.nl) en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister Tandartsen (www.krt.nu).

Tarieven
Per 1 januari 2013 is het experiment vrije prijsvorming gestopt. Vanaf 1 januari 2013 zijn er door het NZA vastgestelde tarieven.

Klachtenregeling 
Mocht het een keer voorkomen dat u van mening bent dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben ge├»nformeerd of behandeld, laat het ons dan weten! U kunt altijd vragen om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaald moment heeft gedaan. 
Als u zich daar niet in kunt vinden en een onafhankelijk advies wilt, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het tandheelkundig informatiepunt. (TIP) Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie de KNMT.

Websiteinstellingen
Facebook
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg