Klachten

Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u van mening bent dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, laat het ons dan weten! U kunt altijd vragen om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaald moment heeft gedaan. 

Als u zich daar niet in kunt vinden en een onafhankelijk advies wilt, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het tandheelkundig informatiepunt. (TIP) Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie de KNMT.