Tandvleesbehandelingen

Tandvleesbehandelingen

Parodontitis is een aandoening waarbij het onder het tandvlees aanwezige kaakbot afbreekt. Voorafgaand aan parodontitis bestaat er vaak een (langdurige) tandvleesontsteking. Deze relatief onschuldige ontsteking kan door goede mondhygiëne thuis vaak snel herstellen, de parodontitis herstelt helaas niet zo makkelijk. Voorafgaand aan de behandeling worden de ruimtes tussen tand en tandvlees gemeten (pockets). De diepte is een maat voor de ernst van de ontsteking. Professionele reiniging van het worteloppervlak is noodzakelijk, gevolgd door regelmatig meten en controleren van het herstel dat enkel met extreem goede hygiëne thuis zal optreden. Uitgebreide instructie en uitleg is een integraal onderdeel van deze tandvleesbehandeling, en van u wordt 110% inzet verwacht om de ontsteking te doen herstellen. Indien de situatie dermate ernstig is dat herstel niet kan worden verwacht zonder een zogenaamde ‘flap-operatie’ (het verwijderen van een deel van het tandvlees om de pockets te verkleinen), dan wordt u in overleg verwezen naar een parodontoloog.